Spaarmoeder!

Welkom op het Blog van Spaarmoeder! Dit is een voortzetting van Spaarmoeder.blogspot.nl

De kracht van eenvoud

3 Comments

Ondanks dat we vaak denken dat iemand een vaststaand karakter heeft, gedragen mensen zich in verschillende contexten anders. Iemand is heel anders op het werk, dan thuis of in de sportschool. Maar ook in de rol van kind, ouder of als partner. Eigenlijk heb je als mens een heel repertoire in gedrag en schakel je steeds per situatie over op ander gedrag. Mensen zijn dus heel contextgevoelig zoals dat zo mooi heet.

Gedrag wordt daarmee bepaald door de relatie waar je in zit. Het gaat daarom niet om de individuen, maar om de relatie waar de individuen zich in bevinden. Het mooie is dat mensen vrij flexibel zijn in gedrag. Er is wel een soort tendens in gedrag, maar die is niet vastgeschroefd. De systemen waar je deel van uitmaakt laten die flexibiliteit al zien. Zodra de omgeving verandert, de context verandert of het beeld om iemand heen verandert, zijn mensen in staat ander gedrag te laten zien.

Ik vind dat heel hoopvol omdat dit zoveel mogelijkheden biedt. Niet voor niets zeggen mensen `Je kunt de ander niet veranderen, maar jezelf wel`. Dat geeft eigenlijk het hele voorafgaande verhaal weer in één -toch best wel- bekende zin. Als je je verdiept in de ander, je excuses krijgt, je snapt waarom iets zo is gegaan, dan gebeurt er iets in de relatie. Er verandert daar iets in. Dan merk je “Heej, net kon ik nog iets niet, maar nu wel!”.

Iedereen leeft met eigen beelden, je eigen setje waarheden, die -welke waarheden het ook zijn- zeer discutabel zijn. Het is jouw bril waardoor je kijkt naar de wereld en daarmee legitimeer je je eigen gedrag. Gedrag begint altijd met een (on)uitgesproken legitimatie. Gevoelens die mensen naar elkaar hebben, kun je wegnemen als de legitimatie anders wordt en als je meer weet over de context van de ander. Maar ook als je zelf aan de ander durft bloot te geven waarom je iets doet. Je gaat dan weer terug naar waar het om ging, wat er toe doet. De kracht van eenvoud die soms wel heel complex is verpakt.

Author: Spaarmoeder

Welkom op het blog van Spaarmoeder. Ik ben inmiddels 41 jaar en geniet van als het geks en liefs dat zoon (12) en dochter (11) me brengen. We proberen samen zoveel mogelijk te genieten van al het mooie en goede dat op ons pad komt. Met vallen en opstaan proberen we bewuste keuzes te maken in ons doen en laten. Leuk dat je meeleest! Mijn oude blog op Blogger geeft nog nieuwe verhalen weer, maar uiteindelijk ga ik over op Wordpress.

3 thoughts on “De kracht van eenvoud

  1. Mooi geschreven! Dit was precies wat ik nodig had om te horen. Ik kwam ergens niet uit, maar nu begrijp ik dingen beter. Dankjewel!

  2. Mooi geschreven. Toch maakte ik eens mee,dat niet reageren op aanvallend gedrag dat juist in het begin erger maakte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s